HD kniven av Lars
Kock Jalvemyr

 
Blad av Mattias Styrefors

Skaft  av stab färgad björkvril, buffelhorn
och nickelsilver

Slida av rårandsläder, upphängare
med Harley-Davidson emblem

 
  http://www.stockholmskniv.se  Foto Ulf Jansson