Fällkniv av Mats Blid Barret

Resultat av en fällknivskurs i Kangos i år.
Mats har gjord allt arbete själv 


 
  http://www.stockholmskniv.se  Foto Mats B.B.