Kniv av Lars Norling

Stabbad rötad almrot fronten är byggd på nickelsilver och svart och röd vulkanfiber.

Blad: Damask av Paul Strande

 
  http://www.stockholmskniv.se  Foto Lars Norling