Kniv av Thomas Olofsson

 Tyvärr är inga detaljer om kniven kända
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  http://www.stockholmskniv.se  Foto Thomas Olofsson