Kniv av Erik Johansson


Bladet är slipat av Maihkel Eklund och
skaftet består av stabbad björkmasur, tvärsågad ek, och klyka av björk.
 Mellanlägg i brons, slida i rårand


 
  http://www.stockholmskniv.se  Foto Erik Johansson