Kniv av Fritz Stalder

Tyvärr finns inga detaljer
tillgängliga för denna kniv


 
  http://www.stockholmskniv.se  Foto Ulf Jansson