Kniv av Lars Norling

Eget slipat fulltångeblad. Skaft Zebrano
Slida av shaftläder



 


 
  http://www.stockholmskniv.se  Foto Kåre  Barkdal