Kniv av Lars Norling

Dolk med namet MyranBlad: Mattias Styrefors, damask
 

Skaft: kamelben ostabbat med en mässingkula på toppen som låser kniven i knivslidan.
Egenhändigt scrim stackmyror och tallbarr


Slida shaftläder
 


 
  http://www.stockholmskniv.se